Klasa opis
.active Applies the hover color to a particular row or cell
.success Wskazuje akcję zakończoną sukcesem lub pozytywną
.info Wskazuje neutralną informacyjną zmianę lub akcję
.warning Wskazuje ostrzeżenie i może potrzebować uwagi
.danger Wskazuje nibezpieczną lub potencjalnie negatywną akcję